About Lanna


บริษัทลานนาชิปปิ้ง คอร์ป ได้จดทะเบียนการค้าเพื่อทำธุรกิจด้านการขนส่งกับรัฐนิวยอร์ค เมื่อ เดือนสิงหาคม 1980 นับเป็นบริษัทของคนไทยรายแรกที่ดำเนินกิจการด้านนี้ ตั้งแต่นั้นจนปัจุบัน เมื่อดำเนินกิจการได้ประมาณสามเดือน ก็มีคนไทยที่รัฐชิคาโก และรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอมาศึกษาและดูงานวิธีการดำเนินกิจการ เพื่อไปดำเนินการธุรกิจเหมือนบริษัทลานนาในรัฐที่เขาอยู่อาศัย เราก็ยินดีให้คำแนะนำและวิธีการต่างๆจนสามารถประกอบกิจการได้ โดยไม่ได้มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆให้ด้วยน้ำใจที่มีต่อคนไทยด้วยและโดยมีคำว่าบริษัทลานนา เป็นคำนำหน้า ทั้งสองรัฐ แต่คำตามหลังจะต่างกัน และไม่มีพันธะผูกพันใดๆทั้งสิ้นต่อกันต่างคนต่างประกอบกิจการของตนเอง เพราะเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนั้นกิจการด้านนี้การส่งของ เจ้าของที่เป็นคนไทยทำน้อยมากส่วนมากเป็นบริษัทอเมริกัน และการทำธุรกิจก็ยังต้องอาศัยการส่งที่ต้องจ่ายค่าส่งให้บริษัทเดินเรือในราคาที่แพงมาก ในปี 1982 ได้เข้าศึกษาการส่งของ และการจัดการเรื่องเอกสาร ที่ World Trade Institute จนทำให้เรียนรู้วิธีการที่ทำให้การส่งของถูกลงจนทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่เราภูมิใจและดีใจที่ทำให้การส่งของไปเมืองไทยถูกลงและมีบริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจด้านนี้เพิ่มขึ้นในรัฐดังกล่าวข้างต้น หลังจากที่เราได้ทำธุรกิจด้านนี้มาสิบปี ในปี 1992 ได้ปลูกสร้างโกดังของเราเองเพื่อลดรายจ่ายที่ต้องเช่าโกดังในราคาที่แพงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและคิดค่าส่งที่ถูกกว่าบริษัทอื่น ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการขยายสาขาและโกดังเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่มลรัฐแมรี่แลนด์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น