About Lanna


     บริษัทลานนาชิปปิ้ง คอร์ป ได้จดทะเบียนการค้าเพื่อทำธุรกิจด้านการขนส่งกับรัฐนิวยอร์ค เมื่อ เดือนสิงหาคม 1980(ชื่อเดิม LANNA INTERNATIONAL CORP)นับเป็นบริษัทของคนไทยรายแรกที่ดำเนินกิจการด้านนี้ ตั้งแต่นั้นจนปัจุบัน  การทำธุรกิจก็ยังต้องอาศัยการส่งที่ต้องจ่ายค่าส่งให้บริษัทเดินเรือในราคาที่แพงมาก ในปี 1982 ได้เข้าศึกษาการส่งของ และการจัดการเรื่องเอกสาร ที่ World Trade Shipping Institute จนทำให้เรียนรู้วิธีการที่ทำให้การส่งของถูกลงจนทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่เราภูมิใจและดีใจที่ทำให้การส่งของไปเมืองไทยถูกลงและมีบริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจด้านนี้เพิ่มขึ้นในรัฐต่างๆ กล่าวข้างต้น หลังจากที่เราได้ทำธุรกิจด้านนี้มาสิบปี ในปี 1992 ได้ปลูกสร้างโกดังของเราเองเพื่อลดรายจ่ายที่ต้องเช่าโกดังในราคาที่แพงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและคิดค่าส่งที่ถูกกว่าบริษัทอื่น ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการขยายสาขาและโกดังเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่มลรัฐแมรี่แลนด์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

     เราบริการส่งของกลับเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัว หรือของที่เป็นสินค้า รถยนต์ อาหลั๋ยรถยนต์ และของต่างๆทั่วไป ด้วยความจริงใจต่อการบริการของเรา และความรับผิดชอบที่ทำให้บริษัทลานนา ยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ ขอให้มั่นใจ และเชื่อถือในความจริงใจของเรา เราสามารถ เอาตู้เรือไปรับของที่บ้านของคุณ ทุกรัฐในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นรัฐไดๆ และเช่นกัน และสามารถ นำตู้เรือนี้ไปส่งถึงที่ ไม่ว่าจ. เชียงใหม่ จ. เชียงราย จ. อุดร จ.อุบล พร้อมด้วยอเย่นต์ของเราจะคอยควบคุมดูแล ถึงบ้านท่าน ในกรณีมีของน้อยๆ กล่องเดียว หรือ สอง สามกล่อง คุณสามารถหาซื้อกล่องบรรจุ และสั่งให้เรามารับได้ที่บ้านคุณ หาซื้อกล่องได้ที่  Home Depot, Walmart,Lowe's Staple, ขนาดกล่องที่แนะนำควรใช้ 18"x18"x24"และน้ำหนักควรอยู่ให้อยู่ระหว่าง 50-60-65 ปอนด์  โทรบอกเราเมื่อใส่ของแพคเสร็จเพื่อบอกว่าจะให้มารับเมื่อไหร่ ควรบอกที่อยู่และเบอร์โทร และ อีเมล์ให้เราด้วย พร้อมเบอร์โทร์  ส่วนที่อยู่เมืองไทย หลังจากบริษัทได้รับของคุณ ค่อยแจ้งที่อยู่เมืองไทยและเบอร์โทรให้เราอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน เราจะได้แจ้งว่ากำหนดว่าของคุณจะถึงเมือไทยเมื่อไหร่

     Lanna Shipping Corp., registered with New York State on August 1980 (Previously LANNA INTERNATIONAL CORP). We are the first Thai company to operate this business. We have provided only elite and professional in over 36 years. The word Lanna as the prefix contains history itself. Lanna is a million acre land in the northern part of Thailand, which is the owner Mr. Vic Rodjam's start of expansion. He had studied and taught in Chiang Mai as a teacher in college. Long overdue from teaching students for over 5 years, Mr. Vic decided to travel abroad to the USA to continue education. From teaching to shipping, it has inspired him to grow into this business and lead the worlds best and reliable international shipping corporation from USA to Thailand. In 1982 he studied shipping and document management at the World Trade Shipping Institute. To learn how to deliver shipments to this day, it is something that we are proud of and glad to make the delivery to Thailand cheaper and there are more Thai companies doing this business in the above states. After doing this business for ten years in 1992, we built our own warehouses to reduce the expenses that need to rent warehouses at an ever-increasing price. Therefore we are able to save money and charge shipping fees cheaper than other companies. Later in 2015, another branch and warehouse was expanded in Maryland. 

     We are able to bring an entire container to your house in any state in USA, except Alaska and Hawaii. In case you have plans of moving back home to Thailand, we can ship your whole house full of items. There is not one city in Bangkok we do not deliver to. We would even deliver to Chiang Mai, Chian Rai, Udon , Ubon, etc. In a case you only have a few things to ship to Thailand, we'd advise the following stores to get boxes from : Home Depot, Walmart, Lowe's, and Staples. The normal size to ensure best shipping quality would be 18"x18"x24". The content should be no heavier than 50/60/65 lbs to avoid item damage. Home Depot would offer heavy duty boxes for more fragile items. For any other irregular or oversize packages please contact us directly by email or phone for a quote.