Welcome to Lanna Shipping Corp

บริษัท ลานนา ชิปปิ้ง คอร์ป เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเรื่องการส่งของทางเรือ จาก New York, Boston, Virginia, Maryland, Pittsburgh, Philadelphia, Florida, Chicago, Texas และอื่นๆ กลับไทยและสปป.ลาว ทั้งของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน รถยนต์, เรือ หรือสิ้นค้าทั่วไป เราดำเนินกิจการด้านนี้ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 รวมเป็นเวลากว่าสามสิบปีแล้ว เราดำเนินการตามกฎหมาย การค้าและการขนส่งของรัฐบาลอเมริกาอย่างถูกต้อง ถ้าคุณมีความต้องการส่งของกลับไทยหรือสปป.ลาว จะมากหรือน้อย โทรมาปรึกษาเราได้ แล้วคุณจะรู้ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด เราสามารถประเมินค่าใช้จ่าย ได้อย่างรวดเร็ว ราคาประหยัด และซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเสมอมา สามารถพิสูจน์ได้จากระยะเวลาดำเนินการธุรกิจของเรา เราจะคำนึงถึงราคาที่ส่ง พัสดุที่บรรจุหีบห่อ การทำลังไม้ และเวลาการขนส่งที่ตรงต่อเวลา และบริษัทเรือที่เราเลือกใช้ในการขนส่งเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ มีชื่อเสียง และดำเนินธุรกิจมายาวนานเช่นกัน

นอกจากนี้ถ้าคุณต้องการซื้อเครื่องไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเมืองไทยเราสามารถจัดหา ให้ได้ ในระบบไฟที่ใช้สำหรับเมืองไทยโดยตรง 220 volt 50HZ เช่น ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า ทีวี เตาแก๊ส ฯลฯ ต้องการส่งของโทรไปปรึกษาเราได้ เรื่องมารับของ เรามีบริการมารับของถึง บ้านท่านทั่วไปในอเมริกา และทั่วไปทุกที่ในเมืองไทย ก่อนส่งควรโทร ปรึกษาเรื่องกฎเกณฑ์ ข้อบังคับกฎหมาย กฎข้อบังคับเรื่องภาษีของกรมศุลกากรทั้งของ ไทยและอเมริกา เพราะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อสะดวกในการทำพิธีการ ออกของ ทั้งที่เมืองไทยและที่อเมริกา ในกรณีจะนำของเข้ามา เมื่อของถึงปลายทางทั้งที่เมืองไทย หรือที่นิวยอร์ก เรามีบริการออกของให้ จากกรมศุลกากรอย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งให้ถึงบ้านคุณในต่างจังหวัดทั่วทุกภาค หรือทั่วทุกรัฐต่างๆ ในอเมริกา

ถ้าเป็นการส่งรถยนต์หรือเรือไปเมืองไทยควรให้เวลาในการเตรียมการเรื่องเอกสารการกับศุลกากรอเมริกา ประมาณสองอาทิตย์ ไม่สามารถส่งได้ทันที่ต้องการ. บริษัท ลานนาชิปปิ้ง คอร์ป หวังว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ในการส่งของของคุณหรือผู้ที่คุณรู้จัก จะส่งจากอเมริกาไปเมืองไทยหรือจากเมืองไทยมาอเมริกา เรายินดีรับใช้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาและมุงมั่นที่จะรักษาสิ่งนี้ใว้ ด้วยความจริงใจ และจะตอบแทนกลับให้กับชุมชนไทยในนิวยอร์ก และในอเมริกาตราบเท่าที่เรายังดำเนินกิจการอยู่ หวังว่าคงมีโอกาสได้รับ ใช้บริการคุณในครั้งนี้
 

Lanna
Lanna DC
Lanna DC
Lanna DC
Lanna New York
Lanna New York
Lanna New York

New York :

69-40 Garfield Avenue
Woodside NY 11377
Tel: (718) 507-1400
Fax: (718) 899-6099
Email:

Washington DC :

13813 Connecticut Avenue
Silver Spring MD 20906
Tel 1: (301) 417-4180
Tel 2: (301) 388-5747
Email:

Virginia (Thai Shop) :

7069 Brookfield Plaza
Springfield VA 22150
Tel: (703) 912-3164
Email:

Boston : 

46 Concord St
Maynard MA 01754
Tel: (978) 461-0918
Email:

Thailand :

Call Direct from Thailand (at night time) to New York: 02-402-5557

Facebook: https://www.facebook.com/lannausa